ProjelerimizProjelerimiz

Taşıt, Konut ve Sanayi Kullanımları için Modüler CNG Dispenseri İmalatı

Taşıt, Konut ve Sanayi Kullanımları için Modüler CNG Dispenseri İmalatı: Taşıtlarda doğalgazın kullanımını ve kalitesini arttıracak ve istenilen heryerde tesisata bağlanabilecek modüler bir dispenser ünitesinin imalatının yapılması hedeflenmektedir. Selçuk Üniversitesi Ar-Ge proje pazarı için hazırlanan poster için tıklayınız.