Projelerimiz

Örtüleme ve Buhar Geri Kazanımı

Örtüleme ve Buhar Geri Kazanımı

Akaryakıt tanklarında örtüleme ile ilgili olarak "Parker - Teknotes Özel Tasarım ve İmalat Azot Jeneratörleriyle Azot Gazının Yeraltı Yakıt Tanklarının Örtülenmesi ve Buhar Geri Kazanımında Kullanımı" projesi ile yeraltı akaryakıt tanklarının boş denilen hacimleri azot gazı ile doldurulması hedeflenmekterdir. Örtüleme yüksek basınçlı gaz kaynağını düşük basınca indirgemeyle gerçekleşir.

Neden Örtüleme?

Teknotes Ltd. olarak yeraltı yakıt tanklarının azot gazı ile örtülenmesi ve buhar geri kazanımını, akaryakıt tankı içerisindeki boş denilen hacmi azot gazı ile doldurarak elde etmedeki amacımız:

 • Atmosfere zararlı gazların salımını önlemek,
 • Tank içersindeki oksijen seviyesini düşürerek oksidasyonu ve yangın riskini ortadan kaldırmak,
 • Su buharı oluşumunu önleyerek yakıtın kalitesini korumak,
 • Dolum ve bekleme esnasında buharlaşma nedeniyle olan yakıt kaybının önüne geçmek,
 • Tank buharının çevreye, personele ve malzemeye vereceği zararı minimuma indirmek,
 • Hava, nem ve diğer zararlı kirleticilerin tank içersine girmesini engellemek,
 • Vakum ve aşırı çalışma basınçlarının oluşmasını önlemek,
 • Akaryakıt tanklarının emniyetini arttırmak,
 • Sürekli basınç kontrolü ile tankta kaçak gözlemlemek,
 • Geri kazanılan yakıt buharının kalitesini artırmak,

Örtüleme Nasıl Gerçekleşir? 

 • Düşük basınçlı gaz perdeleme sistemi yakıtın üzerindeki buhar boşluğunu nitrojen ile doldurur. Örtüleme, yüksek basınçlı gaz kaynağını düşük basınca azaltımı ile gerçekleşir.

Neden Azot (Nitrojen) Gazı Kullanılır?

Kimyasal özelliklerinden dolayı:

 • Nitrojen kuru bir gazdır.
 • İçersinde su bulunmaz.
 • Hafiftir, yakıt buharı gibi diğer gaz veya sıvıların üzerinde bir örtü gibi kalabilir.
 • Tepkimeye girmez, O2 gibi diğer gazlarla kolayca karışır.
 • Akaryakıt İstasyonlarında Buhar Geri Kazanımı için ideal kimyasal özelliklere sahiptir.

Buhar Geri Kazanımı:

 • Çevrecidir.
 • Sağlıklıdır.
 • Enerji kaynaklarının korunmasını sağlar.
 • Alınan önlemler ve kurulan sistemler sayesinde atmosfere gönderilen yakıt buharının %95?i geri kazandırılabilir.
 • Karı artırır.

Çevre ve Sağlık ile ilgili kazanımlar:

 1. Yakıt Buharı atmosfere karışmıyor,
 2. Hidrokarbon emisyonu azalıyor
 3. The International Agency for Research on Cancer (IARC)?un raporuna göre yakıt buharının (özellikle benzinin) insan üzerindeki kanserojen etkisini engelliyor.

Yangın Güvenliği:

 1. Statik elektrik sonucu çalışmalarda çıkabilecek kıvılcımları önler,
 2. Deprem, burkulma, sürtünme sonrası oluşabilecek yangınları önler,
 3. Uygun yapılmayan bağlantılar sonucu çıkabilecek yangınları önler,
 4. İnsan hataları sonucu çıkabilecek yangınları ve patlamaları önler.

Soru Sor

Fiyat Talebi Formu

Formu doldurup gönderdikten sonra size geri dönüş sağlanacaktır. Bizi tercih ettiğiniz teşekür ederiz

 
#
Tamam